Menu

Menu

Machinaal stralen

Met name staalprofielen en leidingwerk kunnen uitstekend worden gestraald d.m.v. de straalmachine t.b.v. het verwijderen van de walslaag.

Lees meer over stralen
Menu

Stralen

Algemene informatie

Verwijderen van o.a. roest, verflagen en walshuid.
Stralen wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als voorbewerking voor het conserveren, om de gewenste reinheid en ruwheid van het te behandelen oppervlak te verkrijgen. Roest, walshuid en oude verflagen worden hierdoor verwijderd.

De volgende reinheidsgraden kunnen afhankelijk van klant- en conververingseisen worden toegepast:
- SA 1
- SA 2
- SA 2½
- SA 3

Deze is te controleren met:

- ISO 8501-1 :1988 Voorbehandeling van staal voor het opbrengen van verf en aanverwante produkten. Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid.
- Elcometer ISO 8503-1 vergelijkingstest voor gestraalde oppervlakken.

De benodigde reinheidsgraad zal worden toegepast n.a.v. uw specifieke wensen en in overeenstemming met de gevraagde conserveringswerkzaamheden.

Desgevraagd kan ETAVES u advies geven t.a.v. de juiste behandeling die past bij de uiteindelijke omgevings- en gebruiksomstandigheden.

Inert stralen

Stralen gebeurt door fijne korreltjes met een hoge druk tegen het materiaal aan te blazen waardoor de verflagen,roest of walshuid wordt verwijderd. De druk wordt gevarieerd voor verschillende materialen. Hierdoor ontstaat een oppervlak dat verder bewerkt kan gaan worden door verschillende coatingsystemen. Innert is een niet metallisch straalmiddel, dit houd in dat er geen corrosie kan ontstaan door achterblijvende straalmiddelen.

Groot materiaal stralen is geen probleem, Etaves beschikt over een straalcabine van 20 meter lang 7 meter breed en 4.5 meter hoog.

Glasparel stralen

Glasparelstralen is een straal techniek dat wordt toegepast om de mechanische eigenschappen te verbeteren en een egaal oppervlak te realiseren. Het glasparelstralen gebeurt door glasparels met een gevarieerde druk tegen het materiaal aan te blazen.

Uiteraard geven daar waar gewenst advies over wat u het beste kunt doen.

Machinaal stralen

Met name staal profielen en leidingwerk kunnen uitstekend gestraald worden door middel van de straalmachine.

Copyright 2019 Etaves.net | privacy policy | Uw eigen website gemakkelijk beheren? Skytz websites